Wir haben Kitten!!!        WURF „P4”        WURF „C5”        WURF „D5”        WURF „E5”        Wir haben Kitten!!!
koty syberyjskie
Katzenzucht cattery hodowla kotów syberyjskich
Jolanta Kurowska

+48 605 269 124
Jetzt siehst du auf unserer Website Gäste
Katzenzucht Stettin

CH HENRIK Iz Tverskogo Knyazhestva (RU) – NACHWUCHS

KATZENZUCHT NOWA ERA*PL
SIBIRISCHE KATZE UND NEVA MASQUERADE


CH HENRIK Iz Tverskogo Knyazhestva (RU)
NEM e 09 21 (es 09 21)
Grboren am: 2017-12-07,
Mutter: CH NIMFA IVANKA Nebesnaja Lazur (RU), Kod EMS: NEM ns 03 21
ALASKA Nowa Era*PL
(NEM fs 09 21)
AŁUSZTA Nowa Era*PL
(NEM fs 09 21)
ANKARA Nowa Era*PL
(NEM gs 09 21)
ARDENA Nowa Era*PL
(NEM fs 09 21)
Grboren am: 2017-05-15,
Mutter: PRETORIA Nowa Era*PL, Kod EMS: NEM n
AMIR od Carycy*PL
(NEM n 09 21)
ARES od Carycy*PL
(NEM n 21)
Grboren am: 2017-01-22,
Mutter: CH NIMFA IVANKA Nebesnaja Lazur (RU), Kod EMS: NEM ns 03 21
ISKANDER Nowa Era*PL
(NEM as 09 21)
INDONEZJA Nowa Era*PL
(NEM gs 09 21)
ISTRIA Nowa Era*PL
(NEM fs 09 21)
Grboren am: 2017-01-07,
Mutter: CH ZELANDIA Figlarne Kociaki*PL, Kod EMS: NEM a 21
GONDER Nowa Era*PL
(NEM a 09 21)
GEORGIAN Nowa Era*PL
(NEM a 03 21)
GORGAN Era*PL
(NEM a 21)
GRIMSEL Nowa Era*PL
(NEM a 21)
Grboren am: 2016-07-06,
Mutter: CH HERENA Sun of Gaba*PL, Kod EMS: NEM n 09
YIMA Nowa Era*PL
(NEM f 09 21)
YUBA Nowa Era*PL
(NEM f 21)
YAMAGUCHI Era*PL
(NEM n 21)
YORK Nowa Era*PL
(NEM n 09 21)
YUROK Nowa Era*PL
(NEM a 09 21)
YULIN Nowa Era*PL
(NEM a 21)
Grboren am: 2016-06-27,
Mutter: CH JAMAJKA Nowa Era*PL, Kod EMS: SIB ns
XIANTAO Nowa Era*PL
(SIB gs 24)
XIANGTAN Nowa Era*PL
(SIB ns 24)
XINING Era*PL
(SIB n 23)
XINXIAN Nowa Era*PL
(SIB a 24)
Grboren am: 2015-09-09,
Mutter: CH HERENA Sun of Gaba*PL, Kod EMS: NEM n 09
GABON
Nowa Era*PL
(NEM n 21)
GREEN
Nowa Era*PL
(NEM n 03 21)
GUJANA
Nowa Era*PL
(NEM f 03 21)
GRECJA
Nowa Era*PL
(NEM g 03 21)
GRENLANDIA
Nowa Era*PL
(NEM g 03 21)
GRUZJA
Nowa Era*PL
(NEM f 09 21)
Katze sibirische Izyda
Katze
Katzen sibirische
Katze neva masquerade